Lời nhắn từ diễn đàn

Chào tất cả các thành viên diễn đàn T3H,
Diễn đàn tạm ngừng hoạt động để nâng cấp. Mong các bạn thông cảm.
Thay mặt BQT.